माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश जन्मतिथि कार्यअवधि
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के. सेठ 10.06.1957 (DoA)21.03.2003 to (DoR)09.06.2019
माननीय न्यायाधीश
माननीय श्री न्यायमूर्ति हुलुवादी जी. रमेश 20.05.1957 (DoA)15.11.2018 to (DoR)19.05.2019
माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.के. जायसवाल 24.09.1958  (DoA)11.10.2004 to (DoR)23.09.2020
माननीय न्यायमूर्ति श्री रवि शंकर झा 14.10.1961  (DoA)18.10.2005 to (DoR)13.10.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. के. माहेश्वरी 29.06.1961  (DoA)25.11.2005 to (DoR)28.06.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव 26.06.1959  (DoA)02.03.2007 to (DoR)25.06.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा 31.03.1961 (DoA)18.01.2008 to (DoR)30.03.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागु .01.01.1965) (DoA)27.05.2011 to (DoR)31.12.2026
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजॉय पॉल 21.06.1964  (DoA)27.05.2011 to (DoR)20.06.2026
माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या 28.04.1962 (DoA)12.09.2013 to (DoR)27/04/2024
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री वंदना कासरेकर 10.07.1960  (DoA)25.10.2014 to (DoR)10.07.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्रहास सिरपुरकर 04.03.1957 (DoA)25.10.2014 to (DoR)03.03.2019
माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन 24/05/1966  (DoA)07/04/2016 to (DoR)23/05/2028
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुश्रुत अरविन्द धर्माधिकारी 08.07.1966 (DoA)07/04/2016 to (DoR)07/07/2028
माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया 02.08.1969 (DoA)07/04/2016 to (DoR)01/08/2031
माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक 18.07.1968  (DoA)07/04/2016 to (DoR)17/07/2030
माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता 21/03/1959 (DoA)07/04/2016 to (DoR)20/03/2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल 28.06.1967 (DoA)07/04/2016 to (DoR)27/06/2029
माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति नंदिता दुबे 17.09.1961 (DoA)07/04/2016 to (DoR)16/09/2023
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे 11.10.1960 (DoA)13/10/2016 to (DoR)10/10/2022
माननीय श्रीमति न्यायमूर्ति अंजुली पालो 19.05.1961 (DoA)13/10/2016 to (DoR)18/05/2023
माननीय श्री न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह 15.04.1961 (DoA)13/10/2016 to (DoR)14/04/2023
माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी 04.06.1959 (DoA)13/10/2016 to (DoR)03/06/2021
माननीय श्री न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला 28.06.1964 (DoA)13/10/2016 to (DoR)27/06/2026
माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह आलूवालिया  .20.02.1966  (DoA)13/10/2016 to (DoR)19/02/2028
माननीय श्री न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031
माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031
माननीय श्री न्यायमूर्ति अखिल कुमार श्रीवास्तव 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031
माननीय श्री न्यायमूर्ति बी के श्रीवास्तव 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031
माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहम्मद फहीम अनवर 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031
माननीय श्री न्यायमूर्ति विष्णु प्रताप सिंह चौहान 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031
माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला 03.01.1969  (DoR)13/10/2016 to (DoR)02/01/2031