माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश जन्मतिथि कार्यअवधि
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल 30.09.1958 (DoA)03.11.2019 to (DoR)29.09.2020
माननीय न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव 26.06.1959 (DoA)02.03.2007 to (DoR)25.06.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा 30.11.1961  (DoA)18.01.2008 to (DoR)29.11.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव 31.03.1961 (DoA)18.01.2008 to (DoR)30.03.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागु 01.01.1965 (DoA)27.05.2011 to (DoR)31.12.2026
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजॉय पॉल 21.06.1964 (DoA)27.05.2011 to (DoR)20.06.2026
माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या 28.04.1962 (DoA)12.09.2013 to (DoR)27.04.2024
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री वंदना कासरेकर 10.07.1960 (DoA)25.10.2014 to (DoR)09.07.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन 24.05.1966 (DoA)07.04.2016 to (DoR)23.05.2028
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुश्रुत अरविन्द धर्माधिकारी 08.07.1966 (DoA)07.04.2016 to (DoR)07.07.2028
माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया 02.08.1969 (DoA)07.04.2016 to (DoR)01.08.2031
माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक 18.07.1968 (DoA)07.04.2016 to (DoR)17.07.2030
माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता 21.03.1959  (DoA)07.04.2016 to (DoR)20.03.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती न्यायमूर्ति नंदिता दुबे 17.09.1961 (DoA)07.04.2016 to (DoR)16.09.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव कुमार दुबे 11.10.1960 (DoA)13.10.2016 to (DoR)10.10.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति अंजुली पालो 19.05.1961 (DoA)13.10.2016  to (DoR)18.05.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेंदर सिंह 15.04.1961 (DoA)13.10.2016 to (DoR)14.04.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार अवस्थी 04.06.1959 (DoA)13.10.2016 to (DoR)03.06.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार शुक्ला 28.06.1964 (DoA)13.10.2016 to (DoR)27.06.2026
माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह आलूवालिया 20.02.1966 (DoA)13.10.2016 to (DoR)19.02.2028
माननीय श्री न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर 03.01.1969 (DoA)13.10.2016 to (DoR)02.01.2031
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी 01.07.1963 (DoA)19.06.2018 to (DoR)30.06.2025
माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव 05.08.1959  (DoA)19.06.2018 to (DoR)04.08.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री बी के श्रीवास्तव 01.07.1959 (DoA)19.06.2018 to (DoR)30.06.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव 01.01.1960 (DoA)19.06.2018 to (DoR)31.12.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फहीम अनवर 05.04.1959 (DoA)19.06.2018 to (DoR)04.04.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान 15.03.1959 (DoA)19.11.2018 to (DoR)14.03.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव 25.11.1960 (DoA)19.11.2018 to (DoR)24.11.2022
माननीय न्यायमूर्ति  श्री शैलेन्द्र शुक्ला 17.11.1959 (DoA)19.11.2018 to (DoR)16.11.2021
माननीय न्यायमूर्ति  श्री विशाल धगट 14.12.1969 (DoA)27.05.2019 to (DoR)13.12.2031
माननीय न्यायमूर्ति  श्री विशाल मिश्रा 17.07.1974 (DoA)27.05.2019 to (DoR)16.07.2036